Privacyverklaring

Privacyverklaring TW3 - van toepassing op het onderdeel dienstverlening TWHome

In deze verklaring legt TW3 uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, wat zij daarmee doet en waarom ze dat doet.

TW3 is voor het grote deel van het verwerken van uw persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke. TW3 bepaald dan welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en hoe. In sommige gevallen zijn wij verwerker: een samenwerkingspartner bepaald dan welke gegevens verzameld worden, hoe dat gebeurd en met welk doel. TW3 heeft hier dan alleen een verwerkende rol in.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot:

TW3
Veerhaven 4 3016 CJ Rotterdam
info@tw3.nl

TW3 neemt uw privacy serieus en neemt alle voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen die u van haar kunt verwachten. Binnen deze privacyverklaring probeert TW3 een logisch overzicht te geven van de activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens verwerkt worden, hoe lang deze bewaard blijven en of deze mogelijk met derden worden gedeeld.

Activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt

Dienstverlening via TWHome

Bent u bij TW3 terecht gekomen vanwege de dienstverlening omtrent TWHome, dan verwerkt TW3 de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, contactgegevens
  • Uw wensen en eisen t.a.v. uw gekochte woning

Deze gegevens worden gedeeld met aannemers- en onderaannemers en fabrikanten om deze wensen te kunnen realiseren. Deze gegevens worden tot 12 maanden na oplevering van uw woning bewaard. We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Informatieaanvragen

Als u telefonisch, via email, post of het contactformulier met ons in contact komt worden uw gegevens in beginsel tot 1 jaar na oplevering van het project bewaard, tenzij het tot een overeenkomst op basis van de bovenstaande diensten komt. Dan zullen uw persoonsgegevens zoals bovenstaande worden verwerkt.

Overige ontvangers

Naast bovengenoemde partijen kan het voorkomen dat TW3 andere relevante ontvangers nodig heeft voor het uitvoeren van haar activiteiten. TW3 selecteert de ontvangers met de grootste zorgvuldigheid, maak duidelijke afspraken met hen en deelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor deze activiteiten. Zo kan het voorkomen dat in het kader van een de aankoop van een woning uw dossier wordt gedeeld met de notaris om een koopakte op te kunnen stellen of met de bij de transactie betrokken makelaar.

Verwerkers

TW3 maakt gebruik van diverse verwerkers. Dit zijn organisaties die in opdracht van TW3 uw persoonsgegevens verwerken, zoals het klantrelatiesysteem en onze server. Met elke verwerker heeft TW3 een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin TW3 met de verwerkers heeft vastgelegd wat zij met uw gegevens mogen doen. Ook heeft TW3 zich ervan vergewist dat de verwerkers aan de GDPR (AVG) voldoen, ook als de gegevens mogelijk (bijvoorbeeld in het geval van Microsoft 365) buiten de EU worden verwerkt.

Uw rechten

U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen.

U heeft het recht op informatie, waarbij u het recht heeft te weten wat TW3 met uw gegevens doet. TW3 hoopt hier invulling aan te geven middels deze privacyverklaring. Mochten er toch nog vragen zijn, dan staan de contactgegevens van TW3 voor u ter beschikking.

U heeft het recht op inzage. Inzage in welke persoonsgegevens TW3 van u verwerkt. Mocht u in de persoonsgegevens iets aantreffen dan kennelijk incorrect is, dan kun u uw recht op correctie uitoefenen. U heeft het recht op vergetelheid, wat inhoud dat we uw persoonsgegevens moeten wissen als u dat verzoekt, en dit mogelijk is met het oog op wetgeving en voorwaarden. Mocht ik uw gegevens op basis van toestemming (zoals een referentie) of gerechtvaardigd belang verwerken heeft u het recht op verzet, waarbij ik uw persoonsgegevens op eerste verzoek zal verwijderen. Mocht u uw persoonsgegevens willen opvragen in een voor de branche gebruikelijk formaat, dan kan u deze opvragen onder uw recht op dataportabiliteit.

Als u een recht wilt uitoefenen zal ik binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie geven over de behandeling van het verzoek.

Beveiliging, cookies en website

TW3 maakt gebruik van moderne soft- en hardware, houd deze up to date en heeft haar beveiligingsinstellingen (firewall, virusscanners) op een hoog niveau van bescherming ingesteld. TW3 gebruikt alleen technische en functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Ook gebruikt TW3 analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy doordat ze niet herleidbaar zijn naar u als individu. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die TW3/Diel gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan TW3 hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten en geschillen

Mocht u ondanks de inspanningen zorgvuldig en juist met uw persoonsgegevens een klacht willen indienen, dan kunt u contact met TW3 opnemen. Komt u er met TW3 niet uit, dan kan u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.